+++ สคริป Amazon SPPRO มี Update สามารถสั่ง Post ได้โดยไม่ใช้ AWS Key +++ - บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่สมาชิก ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT