สอบถามการใส่ค่าเริ่มต้นเท่าไหร่ดีครับ - บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่สมาชิก ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT