►►► โปรแกรม Amazon XML สามารถสร้างบทความสินค้าโดยไม่ต้องใช้ AWS Key ◄◄◄ - บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่สมาชิก ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT