ขอวิธีสมัครamazonaffiliateโดยวิธีจ่ายเงินผ่าน ธนาคาร - เสนอแนะ-ติ-ชม จากสมาชิก - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT