Amazon โอนเงินให้ไม่ครบครับ เป็นเพราะอะไรครับ รอบนี้รอบที่ 2 แล้วครับ - เสนอแนะ-ติ-ชม จากสมาชิก - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT