เสนอแนะ-ติ-ชม จากสมาชิก - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT